Herhalingscursus - EHBO Lievelde

EHBO LIEVELDE
Ga naar de inhoud
Cursussen
             Herhalingscursus

 
 
                       Een EHBO-diploma is 2 jaar geldig. Gedurende die periode dient men de lesstof te onderhouden.    
 
                       Sinds 2006 is de Nationale Bond meer bezig om de kwaliteit van het geleerde te laten toetsen. Men wil
                      gewaarborgd hebben dat de kwaliteit van de lesstof op niveau blijft tijdens de herhalingen/oefenavonden. Daarvoor
                      is de competentietoetsing in het leven geroepen. Dit betekend niets meer of minder dan dat de kennis op alle
                      punten getoetst dient te worden en daarvoor is een en ander vastgesteld. Tijdens de geldigheidsduur van een
                      diploma dienen 6 onderwerpen minimaal 1 x per jaar en 12 onderwerpen minimaal 1 x in de 2 jaar aan bod te
                      komen, waarvan de competentie getoond moet worden.  
   
                       In onderstaand overzicht kunt u lezen welke onderdelen u moet beheersen en welke tijdens de oefenavonden aan
                      bod zullen komen.

                      Jaarlijks komen de onderwerpen 1 t/m 6 aan bod.
  
                        1. Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
                       2. Stoornissen in het bewustzijn                                                                                                                                                                  3. Stoornissen van de ademhaling
                       4. Stilstand van de bloedsomloop           
                       5. Ernstige uitwendige bloedingen
                       6. Shock

                      En minimaal 1 x per 2 jaar komen de volgende onderwerpen aan bod.          
 
                       7. Uitwendige wonden  
                       8. Brandwonden
                       9. Kneuzing en verstuiking
                      10. Oogletsels
                      11. Elektriciteitsongevallen
                      12. Letsel door koude
                      13. Letsel door warmte
                      14. Vervoer over korte afstand
                      15. Verband- en hulpmiddelen
                      16. Het menselijk lichaam

                       In elk cursusjaar staan er minimaal 12 onderwerpen op het programma.
 
                       In het lesoverzicht staan de nummers van de onderwerpen die aan bod komen bij de les genoemd.
                       Na afloop van elke les zal gemeld worden of de competentie voor de onderwerpen voldoende is.
 
                       Dit zal afgetekend worden op de competentielijsten en op de EHBO Presentiekaart.
 
                       Wanneer het diploma na 2 jaar bijna verlopen is, moet de EHBO-er van alle onderwerpen ten minste 1 of 2 x
                       (afhankelijk van het onderwerp) de competentie (= de beheersing) hebben laten zien.
                       Wanneer dit niet het geval is, kan men tijdens een toetsavond laten zien dat de onderwerpen die gemist zijn of
                       waarvoor de competentie onvoldoende was toch beheerst wordt. Iedereen die er voor in aanmerking komt, ontvangt
                       hiervoor een schriftelijke oproep.
Laatst gewijzigd: 11-02-2020
Terug naar de inhoud