Herhalingscursus - Website EHBO Lievelde

EHBO LIEVELDE
Title
Ga naar de inhoud
Cursussen
                    Herhalingscursus

 
                          Een EHBO-diploma is 2 jaar geldig. Gedurende die periode dient men de lesstof te onderhouden.
 
                     Sinds 2006 is de Nationale Bond meer bezig om de kwaliteit van het geleerde te laten toetsen. Men wil
                     gewaarborgd hebben dat de kwaliteit van de lesstof op niveau blijft tijdens de herhalingen/oefenavonden. Daarvoor
                     is de competentietoetsing in het leven geroepen. Dit betekent niets meer of minder dan dat de kennis op alle
                     punten getoetst dient te worden en daarvoor is een en ander vastgesteld. Tijdens de geldigheidsduur van een
                     diploma dienen 6 onderwerpen minimaal 1 x per jaar en 12 onderwerpen minimaal 1 x in de 2 jaar aan bod te
                     komen, waarvan de competentie getoond moet worden.  

                    In onderstaand overzicht kunt u lezen welke onderdelen u moet beheersen en welke tijdens de oefenavonden aan
                     bod zullen komen.
 
                    Jaarlijks komen de onderwerpen 1 t/m 6 aan bod.

                      1. Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
                      2. Stoornissen in het bewustzijn
                     3. Stoornissen van de ademhaling
                      4. Stilstand van de bloedsomloop           
                      5. Ernstige uitwendige bloedingen
                      6. Shock

                    En minimaal 1 x per 2 jaar komen de volgende onderwerpen aan bod.          
 
                     7. Uitwendige wonden  
                     8. Brandwonden
                     9. Kneuzing en verstuiking
                    10. Oogletsels
                    11. Elektriciteitsongevallen
                    12. Letsel door koude
                    13. Letsel door warmte
                    14. Vervoer over korte afstand
                    15. Verband- en hulpmiddelen
                    16. Het menselijk lichaam
 
                     In elk cursusjaar staan er minimaal 12 onderwerpen op het programma.

                    In het lesoverzicht staan de nummers van de onderwerpen die aan bod komen bij de les genoemd.
                    Na afloop van elke les zal gemeld worden of de competentie voor de onderwerpen voldoende is.
 
                    Dit zal afgetekend worden op de competentielijsten en op de EHBO Presentiekaart.

                     Wanneer het diploma na 2 jaar bijna verlopen is, moet de EHBO-er van alle onderwerpen ten minste 1 of 2 x
                     (afhankelijk van het onderwerp) de competentie (= de beheersing) hebben laten zien.
                     Wanneer dit niet het geval is, kan men tijdens een toetsavond laten zien dat de onderwerpen die gemist zijn of
                     waarvoor de competentie onvoldoende was toch beheerst wordt. Iedereen die er voor in aanmerking komt, ontvangt
                     hiervoor een schriftelijke oproep.
Gewijzigd op 16-01-2023
Terug naar de inhoud